Високото качество на продуктите, гарантирането на произхода на потока от суровини и контрола върху потока на стоката – от покупката през транспорта и съхранението -  са сред най-важните предпоставки за едни успешни търговски взаимоотношения.

Това важи както за търговските ни отношения с клиентите, така и за отношенията ни с доставчиците, отношенията ни с партньори.

Продукцията ни се гарантира от обратното проследяване на веригата краен продукт-суровина, а процесите се контролират чрез система за контрол на качеството.

“Първи май” АД притежава Сертификат № 36090/18/S от 10.01.2018г. с дата на валидност до 26.01.2021г., издаден от RINA Services S.p.A., с който придобива сертификация на Системата за управление на качеството ISO 9001:2015;

Сертификат  № HACCP-191/18, от 11.01.2018г. с дата на валидност до 11.02.2021г., издаден от RINA Services S.p.A., с който HACCP-системата на  “Първи май” АД е в съответствие със стандарта UNI 10854:1999 Насоки за проектиране и прилагане на система за превенция на опасностите базирана на НАССР метод.

Първи Май АД притежава сертификация според изискванията на стандарт за безопасност и качество на храните BRC Global Standard Food Safety, версия 7, януари 2015, издаден от сертифициращ орган на ТЮФ РЕЙНЛАНД, с регистрационен номер 01 183 1620087 и валидност до 07.09.2018 г.;

Сертификат IFS Food, версия 6, април 2014, издаден от сертифициращ орган на ТЮФ РЕЙНЛАНД, с регистрационен номер 01 181 1620087 и валидност до 20.09.2018 г.

ПЪРВИ МАЙ АД притежава свидетелство за регистрация в Американската Администрация за храни и медикаменти с регистрационен номер  19144491772, издадено от Registrar Corp.

ПЪРВИ МАЙ АД притежава и сертификати КОШЕР и ХЕЛЯЛ, удостоверяващи, че произвежданите продукти са здравословни и чисти и отговарят на религиозните изисквания съответно на еврейската и мюсюлманската общности и потребители.

 

Eng

De

 

© "First May" JSC